Our Team

Acharya Dharambir

Vikash Mani

Dr. Rajnish Kumar

Uday Kumar

J k Aggarwal

Dr. Pramod Kumar

Jaideep Kumar

Sidhartha Agarwal

Pramod Kumar Singh

Jitender Prasad

Durga Dutt

Sanjay Kumar

Ajit Jha

Rajesh Kumar Gupta

Lalit Kumar Sharma

Uday Pratap Singh

Keshav Kumar

Manoj Kumar Singh

Binay Kumar Jha

Mrityunjay Kumar Jha

Rupesh Kumar Roushan

Rahul Tiwari

Gopal Jagretiya

Shreya Gupta

Neha Singh

Sapna Jinwal

Pinki Meena

Chaahat Jain

Divya Bharathi

Adv. Reema Chauhan

Nishant Kaushal

Satish Singh

Anil Roy

Shailesh Roy

Vishal Kumar Dubey

Dileep Kumar